Ak poberáte dôchodok v 8. deň kalendárneho mesiaca, pripravte sa na to, že v máji ho dostanete o deň neskôr

od Blažena Kvetná


Apríl 25, 2018Dôchodcovia, ktorým Sociálna poisťovňa vypláca dôchodok v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty a výplatný termín ich dôchodku pripadá na 8. deň príslušného kalendárneho mesiaca, dostanú v máji 2018 svoj dôchodok o deň neskôr . Teda dôchodok nedostanú v utorok 8. mája 2018, ale dostanú ho až v stredu 9. mája 2018. Na 8. mája totižto pripadá štátny sviatok - Deň víťazstva nad fašizmom.

V tomto roku sa dôchodcovia musia pripraviť už len na jeden presun termínu výplaty dôchodkov – bude to však až v decembri 2018.

Poznámky:
• Dôchodky sa u nás vyplácajú v pravidelných mesačných lehotách a vyplácajú sa vopred (napr. ak sa dôchodok vyplatí 2. marca 2018, ide o dôchodok za obdobie od 2. marca 2018 do 1. apríla 2018). Deň splatnosti dôchodku určuje Sociálna poisťovňa; dôchodky sú splatné v párne dni.
• Spravidla platí, že ak sa dôchodok vypláca prostredníctvom Slovenskej pošty a deň výplaty dôchodku (deň splatnosti) pripadne na sobotu, pošta dôchodok vyplatí už v piatok, ak pripadne na nedeľu, vyplatí ho až v pondelok. Ak sa k sobote a nedeli pridruží štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, Sociálna poisťovňa zverejňuje informáciu o zmene termínu výplaty dôchodkov (túto informáciu nájdete na webovom sídle Sociálnej poisťovne).