Plynová varná doska ELDSLÅGA má chybný horák – treba ho opraviť

od Hana Valentíková


Apríl 26, 2018Na základe zistení belgických kontrolných orgánov spoločnosť IKEA  24. apríla 2018 zverejnila výzvu určenú zákazníkom, ktorí si pred 1. 1. 2018 v európskej sieti IKEA zakúpili plynovú varnú dosku ELDSLÅGA. Tieto varné dosky sú chybné – pri ich výrobe bol do jedného horáku nainštalovaný nesprávny vstrekovací plynový ventil, v dôsledku čoho pri jeho používaní dochádza k zvýšenej emisii oxidu uhoľnatého (CO) – nad limity povolené v EÚ. Spoločnosť IKEA uvádza, že síce nehrozí zvýšené nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu, ale i tak je potrebné chybný horák opraviť. 

Opravu zabezpečí spoločnosť IKEA - pre zákazníkov samozrejme bezplatne, pričom zákazník nebude musieť ani predložiť doklad o kúpe (pokladničný blok). Vo svojej výzve spoločnosť IKEA prosí zákazníkov, ktorí si predmetnú varnú dosku kúpili, aby sa obrátili na Kontaktné centrum IKEA (č. tel. 02/48 226 111) a dohodli si ďalší postup pri odstránení vyššie uvedenej chyby.  

Plynová varná doska ELDSLÅGA sa v Európe predávala v sieti IKEA vo Švédsku, v Nórsku, Dánsku, Fínsku, na Islande, v ČR, Chorvátsku, na Litve, v Srbsku, Rusku, Maďarsku, Poľsku, Španielsku, vo Veľkej Británii, v Írsku, Taliansku, Portugalsku, Rakúsku, Nemecku, Belgicku, Francúzsku a u nás (v SR).

Predmetnú výzvu nájdete na adrese:  https://www.ikea.com/sk/sk/about_ikea/newsitem/recallELDSLAGA .