Seniori, ktorí nejaký čas pracovali v Rakúsku, sa môžu prísť poradiť ako si majú vybaviť dôchodok

od Blažena Kvetná


Máj 11, 2018Dnes (11. mája 2018) Sociálna poisťovňa na svojom webovom sídle zverejnila informáciu o tom, že o pár dní sa vo Viedni uskutoční rakúsko-slovenský poradenský deň, ktorý je zameraný na pomoc pri riešení otázok a životných situácií tých slovenských a rakúskych poistencov a poberateľov dôchodkových dávok, ktorí pracujú, resp. v niektorom období svojho profesionálneho života pracovali v Rakúsku alebo na Slovensku a získali obdobia poistenia podľa právnych predpisov SR alebo Rakúska

Tento poradenský deň sa uskutoční:
• v stredu 23. mája 2018
vo Viedni v budove rakúskej Dôchodkovej poisťovne PV, Bürogebäude der Pensionversicherungsanstalt, na ulici Friedrich-Hillegeist-Strasse 1, 
• v čase od 8:30 - 12:00 h. a od 13:00 – 16:00 h.

Ak aj vy pracujete alebo ste nejaký čas pracovali v Rakúsku a potrebujete sa poradiť ako si máte vybaviť dôchodok a aké doklady k tomu budete potrebovať, resp. potrebujete objasniť iný problém týkajúci sa vášho dôchodku, máte možnosť prekonzultovať všetky vaše otázky s odborníkmi Sociálnej poisťovne, rakúskej Dôchodkovej poisťovne PV a Poisťovne pre živnostníkov SVA.

Sociálna poisťovňa záujemcom o účasť na poradenskom dni:
• odporúča, aby si vopred telefonicky dohodli konzultáciu na rakúskom telefónnom čísle 05 03 03 – 237 23 (pracovníci Sociálnej poisťovne, rakúskej Dôchodkovej poisťovne PV a Poisťovne pre živnostníkov SVA sa budú môcť vopred pripraviť tak, aby konkrétnemu záujemcovi mohli poskytnúť komplexné informácie), 
• pripomína, že si so sebou treba priniesť doklady (osobné doklady a podklady, ktoré sa týkajú dôchodkového poistenia záujemcu o konzultáciu; v prípade pozostalostných dôchodkov aj doklady o zomretých).

Tento medzinárodný poradenský deň je bezplatný a poistenci môžu získať komplexné informácie o svojich nárokoch na jednom mieste. Prednosť síce budú mať vopred objednaní klienti, ale bezplatné poradenstvo bude poskytnuté všetkým záujemcom.