Figy plné aflatoxínov

od Hana Valentíková


Máj 16, 2018Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia ČR (Státní  zemědělská a potravinářská inspekce  - ďalej len „SZPI“) na svojej webovej stránke zverejnila oznam, ktorým spotrebiteľov informuje o tom, že nariadila, aby z trhu boli neodkladne stiahnuté sušené figy pochádzajúce z Grécka, ktoré v množstve 12 ton do ČR doviezla spoločnosť IBK Trade, s.r.o. 

Uvedené SZPI nariadila na základe toho, že vo vzorke, ktorú odobrala v prevádzkarni spoločnosti Zdraví z přírody, s.r.o. (Malotova ul., Zlín) bola následnou laboratórnou analýzou zistená prítomnosť aflatoxínov v takýchto koncentráciách:
celková suma aflatoxínov v koncentrácii 36,4 μg/kg (mikrogramov na kilogram), pričom zákonom povolený limit je len 10 μg/kg,
aflatoxíny skupiny B1 v koncentrácii 32,9  μg/kg, pričom zákonom povolený limit je len 6 μg/kg.

Sušené figy podrobené analýze majú tieto identifikačné znaky:
názov: Figy natural,
balenie: 500 g,
dátum minimálnej trvanlivosti: do 31. 12. 2018,
šarža: L17001,
výrobca (balenie): Zdraví z přírody, s.r.o., Chmelnická 194, 76001 Zlín,
krajina pôvodu: Grécko,
dovozca suroviny: spoločnosť IBK Trade, s.r.o.

Celková hmotnosť predmetnej šarže fíg, ktoré boli balené v prevádzke spoločnosti Zdraví z přírody, s.r.o., je 420 kg. Dovozca IBK Trade, s.r.o. však do ČR doviezol a následne dodal ďalším odberateľom šarže fíg v celkovej váhe 12 ton. Preto SZPI nariadila neodkladné stiahnutie nielen tej šarže fíng, ktoré boli balené v spoločnosti Zdraví z přídody, s.r.o., ale všetkých šarží pochádzajúcich z predmetnej 12-tonovej dodávky. S kontrolovanými osobami SZPI zaháji správne konanie o uložení pokuty.

Poznámka
Aflatoxíny sú toxické a patria medzi najsilnejšie karcionogény. Toxické sú síce len pri konzumácii vo väčšom množstve, ale vzhľadom na to, že majú schopnosť hromadiť sa v ľudskom tele, aj prijímanie malých dávok počas dlhšieho obdobia môže veľmi vážne ohroziť naše zdravie (napr. môže spôsobiť rakovinu pečene). Aflatoxíny zaraďujeme do skupiny mykotoxínov produkovaných plesňami rodu Aspergillus (poznámka: v bežnej praxi sa často stretávame s tým, že aflatoxín sa nesprávne vyslovuje ako „alfatoxín“ alebo „aflotoxín“, čím si ho potom nechtiac môžeme pomýliť s alfa toxínom).