Sociálna poisťovňa upozorňuje na to, že podvodníci znovu „úradujú“

od Blažena Kvetná


Máj 19, 2018Sociálna poisťovňa na svojej webovej stránke zverejnila informáciu, ktorou upozorňuje na podvodné vymáhanie dlhov. Toto upozornenie je určené najmä zamestnávateľom, ktorí sú dlžníkmi Sociálnej poisťovne – ale samozrejme nielen im. 

V uplynulých dňoch totižto údajný zamestnanec exekútorského úradu oslovil jedného zamestnávateľa a vyzval ho na úhradu dlhu voči Sociálnej poisťovni. Dlh žiadal uhradiť na číslo účtu v komerčnej banke a uviedol aj nesprávny variabilný symbol. Následne Sociálna poisťovňa prípad preverila a zistila, že nejde o vymáhanú pohľadávku. 

Preto Sociálna poisťovňa upozorňuje na to, že:
• dlžník svoje záväzky uhrádza vždy na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici,
• v prípade dlhov vymáhaných po 1. 7. 2017 dlžníci dostávajú príkaz na úhradu priamo od Sociálnej poisťovne - od 1. júla 2017 Sociálna poisťovňa totižto získala právomoc v správnom konaní vymáhať svoje pohľadávky sama,
• Sociálna poisťovňa dlžné poistné a penále vymáha v správnom konaní, prostredníctvom mandátnej zmluvy alebo prostredníctvom exekútora; vždy však dlžníkovi najskôr zašle výzvu na úhradu dlhu, tzn. rozhodnutie, voči ktorému sa vyzvaný môže odvolať (do 15 dní po doručení). 

Ak vám bude doručená výzva v mene súdneho exekútora na úhradu pohľadávky Sociálnej poisťovne, Sociálna poisťovňa odporúča, aby ste si priamo na pobočke Sociálnej poisťovne preverili existenciu tohto záväzku a tiež to, či číslo účtu zodpovedá tomu účtu, ktorý má exekútor zverejnený na stránke Slovenskej exekútorskej komory.