Preneste sa do sveta rozprávky

od Hana Valentíková


Máj 25, 2018Tak ako po minulé roky, i tento rok Múzeum Bojnice pre svojich návštevníkov - najmä pre deti - pripravilo špeciálny rozprávkový divadelný festival v podobe inscenovaného predstavenia  Rozprávkový zámok 2018. Tieto festivaly jedinečnou formou spájajú kvalitné literárne scenáre s prostredím romantického Bojnického zámku a bezo sporu patria medzi veľmi úspešné a najnavštevovanejšie kultúrne podujatia u nás.

Tentoraz tí skôr narodení budú mať možnosť pripomenúť si jednu z najznámejších a krásnych rozprávok – rozprávku Ako išlo vajce na vandrovku. A ich ratolesti sa, spolu s krehkým vajíčkom a jeho odvážnymi spoločníkmi, budú môcť vydať na putovanie svetom a prežívať príbeh priateľstva, porozumenia, pomoci, spolupatričnosti a dobroprajnosti. Veru tak, skúsenosti a zážitky nebude zbierať len vajíčko a jeho potulní kamaráti, ale aj detskí návštevníci, ktorí za každé dobrodružstvo a každú prekonanú prekážku získajú cenný náramok priateľstva. Táto rozprávka deťom zároveň pripomenie to, aké dôležité je mať v živote vôkol seba skutočných a dobroprajných priateľov.

A kedy sa za vandrujúcim vajíčkom môžete vydať? Aktuálny ročník podujatia Rozprávkový zámok sa uskutoční v týchto termínoch:
od 13. 6. 2018 do 17. 6. 2018 a
• od 20. 6. 2018 do 24. 6. 2018.

Vstupné:
• dospelá osoba 10 eur,
• študenti od 15 do 26 rokov, držitelia preukazu ZŤP, sprievodca ZŤP-S 7 eur,
• dieťa vo veku od 6 do 15 rokov 5 eur,
• dieťa vo veku od 2 do 6 rokov 3 eurá,
• dieťa vo veku do 2 rokov a držiteľ ZŤP-S zdarma.

Príplatok za:
• použitie fotoaparátu 2 eurá,
• použitie videokamery 5 eur.

Rezervácie prehliadok pre skupiny min. 20 osôb: 
Na pracovné dni 13.6 – 15.6. 2018 (streda až piatok) a 20.6. – 22.6.2018 (streda až piatok) si skupiny min. 20 osôb môžu prehliadku podujatia Rozprávkový zámok 2018 rezervovať na tel. čísle 046/5430 624, 633.

Upozornenie:
• počas konania podujatia v dňoch 13.6. až 17.6.2018 a 20.6. až 24.6.2018 sú štandardné prehliadky s výkladom o histórii vylúčené z ponuky,
• v dňoch 11.6. až 12.6.2018 a 18.6. až 19.6.2018 bude vzhľadom na prípravu a realizáciu podujatia Rozprávkový zámok 2018 expozícia upravená - miestnosti budú sčasti vypratané a doplnené o divadelné kulisy a rekvizity.