Ako si dôchodca vybaví bezplatné cestovanie vlakom

od Dano Vanko


Január 29, 2017Už od novembra 2014 Železničná spoločnosť Slovensko (ďalej len „ZSSK“) zabezpečuje pre vybrané skupiny obyvateľstva bezplatnú prepravu. Medzi obyvateľov, ktorí môžu vlakom cestovať zadarmo, patria aj dôchodcovia. Už veľa dôchodcov túto možnosť využíva, no zároveň veľa je aj takých, ktorí vlakom bezplatne ešte nikdy necestovali. Prečo však túto možnosť nevyužiť (pokiaľ ešte je)? Veď vlakom sa napríklad dajú urobiť celkom pekné výletíky – treba si len správne vybrať cieľovú stanicu. A dôchodcovia by z využívania tejto možnosti nemali mať nepríjemné pocity, pretože ich bezplatné cestovanie môžeme chápať aj ako určitú formu renty za to, že počas svojho aktívneho pracovného života vytvárali nejaké hodnoty.

Každý dôchodca, ktorý chce využívať bezplatné cestovanie vlakom si musí vybaviť preukaz, ktorým sa bezplatná preprava dôchodcom priznáva. Vybavenie tohto preukazu nie je náročné, stačí urobiť pár jednoduchých krokov. 

Najskôr si však pripomeňme, ktorí dôchodcovia môžu využívať bezplatnú prepravu vlakom:
dôchodcovia vo veku menej ako 62 rokov  - tzn. poberatelia starobného, predčasného starobného, sirotského, vdovského, vdoveckého, invalidného, dôchodku manželky či sociálneho dôchodku a poberatelia sociálneho výsluhového dôchodku (vdovského výsluhového, vdoveckého výsluhového, sirotského výsluhového alebo invalidného výsluhového dôchodku), ktorí ešte nedosiahli vek 62 rokov a
seniori vo veku 62 rokov a viac.

Aby dôchodcovia a seniori mohli cestovať vlakom zadarmo, musia sa najskôr v pokladnici na železničnej stanici zaregistrovať do systému ZSSK. Táto registrácia je bezplatná a na jej základe im bude vydaný preukaz ZSSK, ktorým sa priznáva bezplatná preprava. 

Poznámka: V osobnej pokladnici ZSSK, ktorá je vybavená elektronickým zariadením pre komplexné vybavenie cestujúcich (ďalej len „KVC“) registrácia a výdaj preukazu prebehne na počkanie, v pokladnici ZSSK bez KVC do troch pracovných dní.

Seniori vo veku 62 a viac rokov pri registrácii v pokladnici ZSSK predložia:
• občiansky preukaz a 
• fotografiu s rozmermi 2x3 cm.
Na základe registrácie im bude vydaný Preukaz pre občana/dôchodcu nad 62 rokov.

Dôchodcovia mladší ako 62 rokov pri registrácii predložia:
• občiansky preukaz,
• fotografiu s rozmermi 2x3 cm,
potvrdenie o výplate dôchodkových dávok, ktoré nie je staršie ako 30 dní (ide o potvrdenie o poberaní dôchodku, nie o výške dôchodku). 
Na základe registrácie im bude vydaný Preukaz pre dôchodcu do 62 rokov (platnosť tohto preukazu môže byť obmedzená na 12 mesiacov alebo menej).

Poberateľom dôchodkov vyplácaných Sociálnou poisťovňou potvrdenie o výplate dôchodkových dávok (potvrdenie o poberaní dôchodku) vydá Sociálna poisťovňa. O vydanie tohto potvrdenia môžete požiadať:
osobne - osobne navštívite ktorúkoľvek pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum ústredia Sociálnej poisťovne a potvrdenie vám bude vydané na počkanie,
telefonicky  (na bezplatnej linke Sociálnej poisťovne 0800 123 123) alebo elektronicky (na adrese podatela@socpoist.sk alebo prostredníctvom formulára pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne) - potvrdenie vám bude do 3 pracovných dní zaslané na vami uvedenú adresu,
písomne (listom prostredníctvom pošty) – potvrdenie vám bude zaslané na vami uvedenú adresu; treba však poznamenať, že takéto vybavovanie potvrdenia je najzdĺhavejšie.

Poberatelia dôchodkov od Ministerstva vnútra SR, Finančného riaditeľstva SR, Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže, Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia (ďalej len „úrad“) pri registrácii predložia potvrdenie vydané príslušným úradom.

Upozornenie: Fotografia, ktorú musíte pri registrácii do systému ZSSK predložiť,  musí byť aktuálna, nepoužitá, profesionálna (dostatočne jasná a zreteľná) a musíte byť na nej vyobrazený z čelného pohľadu, bez pokrývky hlavy a bez pozadia.

Ak už máte príslušný preukaz ZSSK a chcete cestovať, musíte si zabezpečiť cestovný lístok na bezplatnú prepravu do cieľovej stanice (0 eur) - funguje to podobne ako kúpa klasického cestovného lístka. 

Upozornenie:
• vo vlakoch kategórie R, RR, Ex, SC, EC, EN (diaľkových vlakoch) je lístok viazaný na konkrétny spoj a počet miest pre cestujúcich s lístkami na bezplatnú prepravu je obmedzený. V týchto vlakoch je vyhradený počet miest, ktoré môžu obsadiť neplatiaci cestujúci. Ak sa tieto miesta „minú“, môžete si kúpiť riadny lístok alebo počkať až na ďalší vlak, do ktorého vám bude vydaný bezplatný cestovný lístok. Ak sa rozhodnete cestovať iným vlakom, musíte pôvodný cestovný lístok vrátiť a vyzdvihnúť si nový lístok na ďalší konkrétny vlak. Túto výmenu môžete uskutočniť do dvoch hodín po pravidelnom odchode vlaku, ktorý je uvedený na cestovnom lístku z vašej nástupnej stanice,
• lístky na bezplatnú prepravu sú viazané aj na osobu, tzn. iný cestujúci ich nemôže použiť, 
• lístok si môžete zabezpečiť aj vo vlaku a nebudete platiť žiadnu prirážku – avšak len vtedy, ak sa na vašej nástupnej stanici alebo zastávke lístky nepredávajú; za účelom zabezpečenia cestovného lístka je však potrebné vo vlaku vyhľadať vlakvedúceho.

Pri kontrole sa vo vlaku preukážete cestovným lístkom na bezplatnú prepravu a preukazom ZSSK (Preukazom  pre dôchodcu do 62 rokov, resp. Preukazom pre občana/dôchodcu nad 62 rokov). Ak ste držiteľom preukazu bez fotografie (do 15. júna 2015 sa vydávali preukazy bez fotografie), potom sa pri kontrole vo vlaku musíte preukázať nielen cestovným lístkom a preukazom ZSSK, ale aj preukazom totožnosti. Treba však poznamenať, že preukaz bez fotografie si môžete bezplatne vymeniť za preukaz s fotografiou. Na tratiach TEŽ a OŽ (Poprad Tatry – Štrbské Pleso, Starý Smokovec – Tatranská Lomnica, Štrba – Štrbské Pleso) a na trati Žilina – Rajec, ktoré majú samoobslužný výpravný systém, nie je potrebný cestovný lístok na bezplatnú prepravu; vo vlaku sa preukážete len príslušným preukazom ZSSK (ak máte preukaz ZSSK bez fotografie, tak aj preukazom totožnosti).

Upozornenie:
• bezplatne nemôžete cestovať na prihraničných úsekoch,
• bezplatná preprava neplatí vo vlakoch InterCity (môžete však využiť zľavu),
• v 1. vozňovej triede zaplatíte cestovné podľa cenníka,
• vo vlakoch EuroCity k jednorazovému cestovnému lístku na bezplatnú prepravu zaplatíte príplatok 1 euro,
• vo vlakoch SuperCity, ktoré sú povinne miestenkové, môžete cestovať v 2. vozňovej triede a zaplatíte príplatok 5 euro,
• miestenky si môžu kupovať aj cestujúci s nárokom na bezplatnú dopravu.