Starodôchodcom, ktorí zvýšený dôchodok ešte nedostali, bude zvýšená suma vyplatená spätne od 1.1.2018

od Blažena Kvetná


Apríl 26, 2018Ak patríte medzi starodôchodcov, tzn. dôchodcov, ktorým bol starobný dôchodok priznaný pred 1. januárom 2004 (tzn. podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004) a zvýšený dôchodok ste ešte nedostali, neznervózňujte sa. Sociálna poisťovňa s prepočtom dôchodkov už samozrejme začala, v prepočtoch pokračuje  a prepočty by mala ukončiť v zákonom stanovenom termíne – tzn. do 30. októbra 2018.  Teda ak vám vznikol nárok na zvýšenie dôchodku a ešte ste zvýšený dôchodok nedostali, Sociálna poisťovňa najneskôr do 30. októbra o jeho zvýšení rozhodne, rozhodnutie vám doručí a samozrejme zvýšená suma vám bude vyplatená spätne od 1. januára 2018. 

O prepočet vášho starobného dôchodku žiadať nemusíte, Sociálna poisťovňa ho vykoná automaticky – zo zákona (podľa novej právnej úpravy) je povinná nanovo určiť sumu dôchodku všetkým dôchodcom, ktorým bol dôchodok priznaný pred 1. januárom 2004. 

Ak chcete zistiť, či máte, alebo nemáte nárok na prepočet vášho starobného dôchodku, môžete na to využiť kalkulačku na informatívne posúdenie nároku na prepočet starobného dôchodku – nájdete ju na webovej stránke Sociálnej poisťovne (alebo môžete kliknúť na link:  https://www.socpoist.sk/kalkulacka-/64964s ). Na stránke Sociálnej poisťovne nájdete aj podrobnejšie informácie k prepočtu niektorých starobných dôchodkov (alebo môžete kliknúť na link: . https://www.socpoist.sk/prepocet-niektorych-starobnych-dochodkov/64733s).