Dotované a cenovo zvýhodnené dovolenky pre seniorov

od Dano Vanko


Máj 14, 2018Iste mi dáte za pravdu, že podstatná časť našich dôchodcov musí každé euro „v ruke obrátiť“ aj trikrát, kým sa rozhodne na čo ho vynaloží. A preto niečo také ako dovolenka, či relaxačný alebo rekondičný pobyt sa pre mnohých zdá priam nedosiahnuteľným snom. Ale nie je to úplne nemožné, pretože seniori môžu využiť účelový štátny príspevok (dotáciu) na dovolenku alebo rôzne cenovo zvýhodnené pobyty.

Účelový štátny príspevok (dotácia) na dovolenku (na rekreačný a rekondičný pobyt) 
síce nie je síce priveľký, ale ako sa vraví „každé euro dobré“. Poskytuje sa vo výške 50 euro na jednu fyzickú osobu a na rok (rozpočtový rok). Na dovolenke (pobyte), ktorá je dotovaná, sa môže zúčastniť dôchodca spĺňajúci tieto podmienky:
• je občanom Slovenskej republiky,
• má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
• je poberateľom starobného, predčasného starobného alebo výsluhového dôchodku,
• nevykonáva činnosť, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti alebo na príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. 

Ak sa dotovanej dovolenky (pobytu) zúčastnia manželia, obaja majú možnosť čerpať dotáciu – avšak len vtedy ak obaja spĺňajú uvedené podmienky. Ak podmienky spĺňa iba jeden z manželov a druhý nie (napr. ešte pracuje), potom ten, ktorý podmienky nespĺňa dotáciu čerpať nemôže a musí si pobyt uhradiť v plnej cene (tzn. zaplatí o 50 eur viac).

Starobný dôchodca, ktorý je ťažko zdravotne postihnutý a je odkázaný na cudziu pomoc, musí na dovolenku (pobyt) prísť so sprievodcom. V prípade, že jeho sprievodca nespĺňa podmienky na čerpanie dotácie, musí si pobyt uhradiť v plnej výške (tzn. o 50 eur viac).

Splnenie vyššie uvedených podmienok musí účastník dotovanej dovolenky (pobytu) potvrdiť podpísaním čestného prehlásenia pri nástupe na pobyt. Ak by sa však dodatočne zistilo, že dôchodca tieto podmienky nespĺňa a napriek tomu dotáciu čerpal, rozdiel v cene bude musieť doplatiť.

Jednota dôchodcov na Slovensku organizuje 7-dňové dotované pobyty:
• v Slovenských liečebných kúpeľoch Turčianske Teplice – hotel Aqua,
• v Kúpeľoch Vyšné Ružbachy – hotel Travertín 1,
• v Kúpeľoch Lúčky – hotel Choč,
• v Prírodných jódových kúpeľoch Číž – hotel Rimava,
• v Kúpeľoch Nimnica – kúpeľný dom Salvator, Caritas, Veritas, Manín, 
• v Kúpeľoch Dudince – hotel Prameň Dudince, 
• v Bardejovské kúpeľoch – hotel Ozón, 
• v Kúpeľoch Nový Smokovec – hotel Palace, hotel Branisko,,
• v Kúpeľoch Kováčová – hotel Detvan,
• v Kúpeľoch Trenčianske Teplice – hotel Slovakia,
• v Kúpeľoch Červený Kláštor (PIENINY RESORT, s. r. o.), 
• v Kúpeľoch Piešťany – hotel Park (SATUR TRAVEL, a. s.).

Cena pobytu pre jednu osobu sa pohybuje v rozmedzí od 120 do 190 eur (to je cena po odpočítaní dotácie) a sú v nej zahrnuté tieto položky:
• vstupná lekárska prehliada,
• šesť alebo dvanásť procedúr,
• šesť krát prenocovanie v dvojposteľovej izbe (s WC, sprchou, TV, rádiom, telefónom a chladničkou),
• plná penzia – raňajky švédske stoly, obedy a večere s možnosťou výberu z 3 jedál (v Kúpeľoch Lúčky aj obedy formou švédskych stolov), možnosť objednať si diétnu, príp. delenú stravu.

Odborový zväz potravinárov od 20. mája do 15. decembra 2018 organizuje dotované pobyty vo vlastnom rekreačnom zariadení Penzión Oravská horáreň (Oravský Podzámok, Chránená krajinná oblasť Horná Orava). Cena pobytu pre jednu osobu sa pohybuje od 122 do 168 eur (v závislosti od termínu pobytu) a zahŕňa ubytovanie na 7 dní a 6 nocí, plnú penziu a bohatý program. 

Štátnu dotáciu na rekondičné pobyty získala aj Konfederácia odborových zväzov a prvé poukazy by mali byť k dispozícii pred začiatkom leta.

Poznámka: Na dotovaný rekreačný a rekondičný pobyt dôchodca nemá právny nárok, tzn. ak sa vám pobyt „neujde“, tak sa pobytu domáhať nemôžete. Preto sa treba o tieto pobyty zaujímať v dostatočnom časovom predstihu.

Cenovo zvýhodnené pobyty pre seniorov organizuje aj SOREA, avšak s tým rozdielom, že pobytu sa môžu zúčastniť aj pracujúci seniori (od 60 rokov) a môžete sa ho zúčastniť aj viackrát v roku. 

SOREA 7-dňové organizuje pobyty v týchto zariadeniach:
• Hotel Regia Bratislava
• Hotel SNP Demänovská dolina (Nízke Tatry),
• Hotel Máj Liptovský Ján (Nízke Tatry),
• Hotel Titris - Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry),
• Hotel Trigan - Štrbské Pleso (Vysoké Tatry),
• Hotel Urán Tatranská Lomnica (Vysoké Tatry),
• Hotel Hutník I. a hotel Hutník II. - Tatranské Matliare (Vysoké Tatry),
• Hotel Ďumbier - Liptovský Ján (Nízke Tatry),
• Hotel Ľubovňa – Ľubovianske kúpele (Spiš).

Cena za pobyt sa pohybuje od 164 do 302,20 eura a sú v nej zahrnuté tieto položky:
• 6x ubytovanie v dvojlôžkovej izbe,
• strava - 6x raňajky, 5x obed, 6x večera (bohaté bufetové raňajky, trojchodový obed, trojchodová, resp. bufetová večera).

Okrem toho:
• klientom sa poskytujú rôzne bonusy – voľné vstupy a rôzne zľavy na vstup do bazénov, na kúpalisko, do welnes, do Bowling centra a i.,
• klient môže využiť možnosť ubytovať sa v jednoposteľovej izbe, v dvojposteľovej izbe sám a môže si so sebou vziať aj domáceho miláčika (zvieratko)  – samozrejme za príplatok.

Viac informácií:
• o dotovaných pobytoch organizovaných Jednotou dôchodcov na Slovensku nájdete na webovej stránke JDS (klikni na:  http://jds.sk/?p=453 ),
• o dotovaných pobytoch organizovaných Odborovým zväzom potravinárov získate priamo v Oravskej horárni – e-mail:recepcia@orvaskahoraren.sk alebo na telefónnych číslach: 0918 494 494, 0918 591 942, 043/55 247 46,
• o pobytoch v zariadeniach SOREA nájdete na webovej stránke www.sorea.sk (klikni na: https://www.sorea.sk/novinky/sorea-dotacia-leto-a-jesen-2018/ ).