Zoznam vôd určených na kúpanie v kúpacej sezóne 2018

od Hana Valentíková


Máj 21, 2018Leto sa nezadržateľne blíži a keďže v posledných rokoch u nás letá bývajú poriadne horúce, mnohí budeme hľadať osvieženie vo vode. Preto verím, že vás zaujme zoznam vôd určených na kúpanie v kúpacej sezóne 2018, ktorý pred pár dňami zverejnil Úrad verejného zdravotníctva SR. Ide o prírodné vodné plochy s dlhodobo vyhovujúcou kvalitou a vysokou návštevnosťou. Z predmetného zoznamu sa dozviete nielen to, kedy v tomto roku začína a kedy končí kúpacia sezóna v danej lokalite, ale aj to, aká kvalita vody tam bola v roku 2017. Vo vyhlásených lokalitách bude kvalita vody sledovaná i počas tohtoročnej kúpacej sezóny – okrem Dolno Hodruškého jazera, ktoré bude mimo prevádzky z dôvodu rekonštrukcie hrádze. 

Úrad verejného zdravotníctva SR v informácii k tomuto zoznamu poznamenáva, že zverejnenie zoznamu vôd určených na kúpanie v kúpacej sezóne 2018 ešte neznamená, že ďalšie prírodné lokality nemajú vyhovujúcu kvalitu vody a naopak, že vody určené na kúpanie budú mať  vyhovujúcu kvalitu vody počas celej kúpacej sezóny (poznámka - v SR sa sleduje kvalita vody na kúpanie cca na 80 prírodných vodných plochách s rôznym štatútom a typom rekreácie). 

Zoznam vôd určený na kúpanie nájdete na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR a prezrieť si ho môžete aj po kliknutí na tento link: http://www.uvzsr.sk/docs/info/kupaliska/Zoznam_VUK_2018_info_pre_verejnost.pdf .